KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

 

Rok jsme začali s plným stavem a plným elánem. Hned zkraje se odehrával jeden z největších modelářských svátků zářijový E DAY, v Plzni – Lobzech. Náš kroužek se ho bohužel neúčastnil. Snaha dětí se soustřeďovala na dobudování rozestavěných modelů a vedoucích na přípravu dalšího ročníku naší soutěže Písnice Model Open 2004.

Číst dál: Rok 2004

Školní rok 2002 – 2003 byl třetím rokem existence modelářského kroužku Křížem Krážem, ve kterém členové našeho kroužku dosáhli mnoha úspěchů na modelářských soutěžích. Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
E-Day 2002
Model salon Čáslav 16.11.2002
Kit Saloon Nymburk – 23.11.2002
Sázava 2003 - 24.5. 2003
Prosek Model 2003 - 29. 3. 2003
Metro Model Manie 2003 - 8. 3. 2003
Na těchto soutěžích členové našeho modelářského kroužku obsadili celkem 6 prvních míst, 5 druhých a 3 třetí místa (úplný výčet umístění našich členů najdete zde).

Číst dál: Rok 2003

V září 2001 jsme se sešli v počtu fotbalové jedenáctky. Pokračovaly pravidelné úterní schůzky od pěti do půl osmé, započaly první pokusy s použitím stříkací pistole. Již o prázdninách se však také začala uskutečňovat myšlenka uspořádat vlastní modelářskou soutěž. Vykrystalizovala do prvního ročníku „Písnice model open 2001“, který se uskutečnil 27. října  2001 v prostorách klubu „JUNIOR“. Jeho prostory  nám byly pro tento den zapůjčeny Ing. Koudelkovou. Celá příprava spočívala na bedrech především obou vedoucích modelářského kroužku, ale významně pomohl p. V. Böhm z úřadu Městské části – navrhl a vytiskl diplomy a pamětní listy. MČ, která významně soutěž sponzorovala, také vyhlásila svoji cenu. Jako hlavní sponzoři cen se zde prezentovaly firmy MPM s.r.o. a CMK-Jiří Kytka. Cenami přispěly také firmy Eduard M.A. s.r.o., Aires s.r.o., Směr a Artur model centrum Slaný. Nakonec jsme uvítali okolo padesáti účastníků, nejdále z Písku. Soutěž se celkově vydařila, ale „domácí“ se neumístili tak docela podle svých představ. Bodoval pouze Jiří Kubesch s jeho P-61 na třetím místě a  již exčlen J. Čech s technikou 1/72 také třetí. Projevila se zde krátká doba výuky a kvalita začátečnických modelů. Soutěž měla ohlasy v místním i odborném tisku, a byli jsme odměněni peněžním darem od MČ.

Číst dál: Rok 2002

V tomto školním roce modelářský kroužek fakticky zahájil svoji činnost. Díky úsilí J. Mourka jsme se mohli od října 2000  scházet v nové klubovně umístěné v právě vzniklém klubu „JUNIOR“ v ulici Mezi domy v Praze-Písnici. Klub vznikl úpravou části mateřské školky.

Do kroužku začalo chodit patnáct členů, mezi nimi jedna dívka. Stoly do klubovny zařídil další z organizátorů - ing. Čech jako dar fy. Český Telecom, a.s. Na vybavení přispěla MČ Praha-Libuš,  přátelé a známí. 

Číst dál: Rok 2001

Zde začíná kronika modelářského kroužku Křížem-Krážem.
Vznik modelářského kroužku se datuje někdy do února 2000. Byl ustaven jako jedna z částí připravovaného zájmového sdružení Křížem-Krážem. V jeho úplných začátcích jej vedl Jiří Mourek, duchovní otec a pozdější předseda zájmového sdružení. Kroužek neměl ani základní nástrojové vybavení a scházel se v místnůstce 4x4 metry v objektu mateřské školy v ul. Mezi Domy. V dubnu 2000 přišel do kroužku stálý vedoucí Petr Šámal. První dokončený, tehdy ještě společný model byl bombardér Vickers Wellington v měřítku 1/72. 6. května 2000 bylo právně ustanoveno zájmové  sdružení Křížem-Krážem a ve stanovách definována modelářská činnost jako jedna z hlavních náplní. Začala se rýsovat možnost získání klubovny v souvislosti se vznikem klubu JUNIOR.

za klub
Petr Šámal