KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2013

Obsah:

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2013

2.     Průběh činnosti kroužku v roce 2013

3.     Mistrovské soutěže žáků 2013

4.     Další aktivity modelářského kroužku

Číst dál: Rok 2013

Školní rok 2002 – 2003 byl třetím rokem existence modelářského kroužku Křížem Krážem, ve kterém členové našeho kroužku dosáhli mnoha úspěchů na modelářských soutěžích. Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
E-Day 2002
Model salon Čáslav 16.11.2002
Kit Saloon Nymburk – 23.11.2002
Sázava 2003 - 24.5. 2003
Prosek Model 2003 - 29. 3. 2003
Metro Model Manie 2003 - 8. 3. 2003
Na těchto soutěžích členové našeho modelářského kroužku obsadili celkem 6 prvních míst, 5 druhých a 3 třetí místa (úplný výčet umístění našich členů najdete zde).

Číst dál: Rok 2003

V září 2001 jsme se sešli v počtu fotbalové jedenáctky. Pokračovaly pravidelné úterní schůzky od pěti do půl osmé, započaly první pokusy s použitím stříkací pistole. Již o prázdninách se však také začala uskutečňovat myšlenka uspořádat vlastní modelářskou soutěž. Vykrystalizovala do prvního ročníku „Písnice model open 2001“, který se uskutečnil 27. října  2001 v prostorách klubu „JUNIOR“. Jeho prostory  nám byly pro tento den zapůjčeny Ing. Koudelkovou. Celá příprava spočívala na bedrech především obou vedoucích modelářského kroužku, ale významně pomohl p. V. Böhm z úřadu Městské části – navrhl a vytiskl diplomy a pamětní listy. MČ, která významně soutěž sponzorovala, také vyhlásila svoji cenu. Jako hlavní sponzoři cen se zde prezentovaly firmy MPM s.r.o. a CMK-Jiří Kytka. Cenami přispěly také firmy Eduard M.A. s.r.o., Aires s.r.o., Směr a Artur model centrum Slaný. Nakonec jsme uvítali okolo padesáti účastníků, nejdále z Písku. Soutěž se celkově vydařila, ale „domácí“ se neumístili tak docela podle svých představ. Bodoval pouze Jiří Kubesch s jeho P-61 na třetím místě a  již exčlen J. Čech s technikou 1/72 také třetí. Projevila se zde krátká doba výuky a kvalita začátečnických modelů. Soutěž měla ohlasy v místním i odborném tisku, a byli jsme odměněni peněžním darem od MČ.

Číst dál: Rok 2002

V roce 2007 se započal osmý rok existence modelářského kroužku Křížem Krážem. Naše sdružení se v tomto kalendářním roce zúčastnilo opět řady soutěží, jednoho seriálu soutěží, najeli jsme na nový způsob vybírání příspěvků, získali nové vybavení, ale především novou a větší klubovnu. Ale popořadě.

Číst dál: Rok 2007