KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

V Praze – Písnici vzniklo v roce 1999 sdružení „Křížem – krážem“ a jako jedna z jeho částí modelářský kroužek zaměřený na stavbu plastikových modelů. Začátky se datují na  jaře 2000, tehdy ještě ve velmi omezených prostorách – v jedné malé místnůstce mateřské školy „Mezi domy“. Po vzniku klubu „Junior“ byly kroužku poskytnuty větší prostory , a tak od října 2000 se mohla zahájit již kvalitativně lepší činnost. Do začátku vypomohli přátelé kteří darovali stavebnice, barvy i nástroje, modelářské firmy MPM, CMK, Eduard, Modely J. Kozáková, které poskytly sponzorské dary  – a také Městská část Libuš který přispěl finanční částkou . Upravili jsme si svépomocí přidělenou místnost, a později přidali výstavní vitrínku v prostorách klubu „Junior“. Schůzky se konají pravidelně jednou týdně.

Na kroužku se zabýváme stavbou plastikových modelů letadel a bojové techniky z průmyslově vyráběných stavebnic. Každý nově příchozí dostane nejdříve „testovací model“ pro zjištění  jeho míry dovednosti. Při stavbě dalších modelů pak postupně proniká do tajů modelařiny. Vybavení kroužku je na vysoké úrovni (např dvoučinné stříkací pistole, či špičkové přípravky řady Gunze). Při finiši (barvení a patinování) využíváme aktuálních pracovních postupů jako nástřik a stínování modelu. Vyspělejší pak pracují s doplňkovými sety (fotolepty či odlévané doplňky) a snažíme se jim poskytnout také podklady týkající se předlohy modelu nebo jeho bojového nasazení. Tím spojujeme modelářství s historií třeba našeho zahraničního odboje za II. světové války.

S modely se účastníme různých soutěží a to jak velkých Kit Show jako je Modelmanie nebo E- Day, ale také bodovacích postupových soutěží v rámci seriálu Mistrovství Republiky. Během naší více než šesti existence jsme dosáhli již řádky úspěchů včetně několikanásobného zisku titulu Mistra Republiky.
Spolupracujeme také úzce s MČ Praha-Libuš, například při realizaci tématické výstavy v rámci návštěvy delegace z Francie v rámci 60. výročí ukončení II. světové války.

Komplexní informace o nás včetně osobních stránek každého člena a úplného výčtu našich úspěchů zveřejňujeme zde na našich webových stránkách.