KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Na kroužku se zabýváme stavbou plastikových modelů letadel a bojové techniky z průmyslově vyráběných stavebnic. Každý nově příchozí dostane nejdříve „testovací model“ pro zjištění  jeho míry dovednosti. Při stavbě dalších modelů pak postupně proniká do tajů modelařiny. Vybavení kroužku je na vysoké úrovni (např dvoučinné stříkací pistole, či špičkové přípravky řady Gunze). Při finiši (barvení a patinování) využíváme aktuálních pracovních postupů jako nástřik a stínování modelu. Vyspělejší pak pracují s doplňkovými sety (fotolepty či odlévané doplňky) a snažíme se jim poskytnout také podklady týkající se předlohy modelu nebo jeho bojového nasazení. Tím spojujeme modelářství s historií třeba našeho zahraničního odboje za II. světové války.

S modely se účastníme různých soutěží a to jak velkých Kit Show jako je Modelmanie nebo E- Day, ale také bodovacích postupových soutěží v rámci seriálu Mistrovství Republiky. Během naší existence jsme dosáhli již řády úspěchů včetně několikanásobného zisku titulu Mistra Republiky.
Spolupracujeme také úzce s MČ Praha-Libuš, například při realizaci tématické výstavy v rámci návštěvy delegace z Francie v rámci 60. výročí ukončení II. světové války.

Komplexní informace o nás včetně osobních stránek každého člena a úplného výčtu našich úspěchů zveřejňujeme zde na našich webových stránkách.