KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku KPM Křížem Krážem z.s. za kalendářní rok 2015

Obsah:

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2015

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2015

3.      Mistrovské soutěže žáků 2015

4.      Další aktivity modelářského kroužku

 

Číst dál: Rok 2015

Rok jsme začali s plným stavem a plným elánem. Hned zkraje se odehrával jeden z největších modelářských svátků zářijový E DAY, v Plzni – Lobzech. Náš kroužek se ho bohužel neúčastnil. Snaha dětí se soustřeďovala na dobudování rozestavěných modelů a vedoucích na přípravu dalšího ročníku naší soutěže Písnice Model Open 2004.

Číst dál: Rok 2004

Zde začíná kronika modelářského kroužku Křížem-Krážem.
Vznik modelářského kroužku se datuje někdy do února 2000. Byl ustaven jako jedna z částí připravovaného zájmového sdružení Křížem-Krážem. V jeho úplných začátcích jej vedl Jiří Mourek, duchovní otec a pozdější předseda zájmového sdružení. Kroužek neměl ani základní nástrojové vybavení a scházel se v místnůstce 4x4 metry v objektu mateřské školy v ul. Mezi Domy. V dubnu 2000 přišel do kroužku stálý vedoucí Petr Šámal. První dokončený, tehdy ještě společný model byl bombardér Vickers Wellington v měřítku 1/72. 6. května 2000 bylo právně ustanoveno zájmové  sdružení Křížem-Krážem a ve stanovách definována modelářská činnost jako jedna z hlavních náplní. Začala se rýsovat možnost získání klubovny v souvislosti se vznikem klubu JUNIOR.

za klub
Petr Šámal

V září 2004 se nás v naší klubovně sešlo o tři méně. Po telefonickém dotazu na dotyčné chybějící - tedy dvojici Holotám, Novák a M. Lébla, jsme dostali odpověď, že již chodit nebudou. Protože jsme však již před prázdninami přidali další stříkací box, ustálí se stejně počet členů na maximální číslovce deset.

Číst dál: Rok 2005

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2012

Obsah:

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2012

2.     Průběh činnosti kroužku v roce 2012

3.     Mistrovské soutěže žáků 2012

4.     Další aktivity modelářského kroužku

Číst dál: Rok 2012

1.        Členská základna a členské příspěvky za rok 2011

K 1.1. 2010 mělo OS Křížem Krážem 15 + 4 stálých členů, na konci roku 2011 15 + 4 stálých členů. 4 členové během roku ukončili činnost, 3 členové v průběhu roku přibyli.

Příjem z členských příspěvků za rok 2011 byl 8 400,- Kč. 

Číst dál: Rok 2011

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2010

K 1.1. 2010 mělo OS Křížem Krážem 13 + 4 stálých členů, na konci roku 2009 14 + 4 stálých členů. 2 členové během roku ukončili činnost, 3 členové přibyli.
 Příjem z členských příspěvků za rok 2010 byl 7 700,- Kč.

Číst dál: Rok 2010

V tomto školním roce modelářský kroužek fakticky zahájil svoji činnost. Díky úsilí J. Mourka jsme se mohli od října 2000  scházet v nové klubovně umístěné v právě vzniklém klubu „JUNIOR“ v ulici Mezi domy v Praze-Písnici. Klub vznikl úpravou části mateřské školky.

Do kroužku začalo chodit patnáct členů, mezi nimi jedna dívka. Stoly do klubovny zařídil další z organizátorů - ing. Čech jako dar fy. Český Telecom, a.s. Na vybavení přispěla MČ Praha-Libuš,  přátelé a známí. 

Číst dál: Rok 2001

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku KPM Křížem Krážem z.s. za kalendářní rok 2014

Obsah:

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2014

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2014

3.      Mistrovské soutěže žáků 2014

4.      Další aktivity modelářského kroužku

Číst dál: Rok 2014

1. Členská základna a členské příspěvky za rok 2009
Na začátku roku 2009 mělo OS Křížem Krážem 14 stálých členů, na konci roku 2009 17 stálých členů. 3 členové během roku ukončili činnost, 5 členů přibylo.

2. Průběh činnosti kroužku v roce 2009
Modelářský kroužek se v průběhu roku 2009 účastnil na osmi nemistrovských modelářských soutěžích, kde dosáhl následujících výsledků:

Číst dál: Rok 2009