KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku KPM Křížem Krážem z.s. za kalendářní rok 2015

Obsah:

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2015

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2015

3.      Mistrovské soutěže žáků 2015

4.      Další aktivity modelářského kroužku

Bude doplněno.

Za modelářský kroužek KPM Křížem Krážem z.s.

Předseda

Petr Šámal