KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

 Scalemodelworld 2019, 9.-10.listopadu 2019, Telford, UK

Výprava složená z reprezentantů České republiky, kteří byli nominováni na základě výsledků mistrovské soutěže juniorů a seniorů v roce 2019 opět vyjížděla na vrcholnou akci v Evropě i ve světě v rámci soutěžního setkání plastikových modelářů sdružených v nadnárodní organizaci IPMS (International Plastic Modeller’s Society). Ta vznikla v začátkem 70-tých let právě ve Velké Británii, kde má pod sebou cca 60 národních organizací po celém světě. A IPMS UK také založila tradici každoročního mezinárodního setkání – jak soutěžního tak spolkového, které již přes dvacet let pravidelně probíhá v budovách International Centre městečka Telford v hrabství Shorpshire blízko Birminghamu.

Setkání nabízí v prvním případě možnost prezentace národní složky IPMS CZE – v našem případě zastupované Klubem stavitelů plastikových modelů pod Svazem Modelářů české republiky (KSPlM SMČR). Ta je realizována reprezentačním stánkem - stolem IPMS CZE. Dále udělováním speciálních cen v soutěžní části SMW - -šesti ocenění pro techniku a letadla spojeneckých sil v období II. světové války. Druhou neméně důležitou funkcí je pak účast českých modelářů v soutěžní části SMW. Zde se - tak jako každoročně - zúčastnili jednak nominovaní reprezentanti IPMS CZE SMČR, ale také členové IPMS CZE., kteří své modely poslali (v zastoupení) či přijeli na soutěž mimo nominaci.

Průběh výjezdu reprezentační části proběhl v rámci standardní akce organizované CK PP Tourist autobusem. Program se skládal z páteční návštěvy IWM (Imperial War Museum) Duxford, poté samozřejmě účasti na SMW s možností nedělní návštěvy další expozice IWM v Cosfordu a pondělní volnou prohlídkou Londýna, kde se mimo jiné nacházejí další expozice IWM – křižník HMS Belfast a vlastní Imperal War Museum.

Ale zpět k soutěžní části SMW. Letos se mi podařilo začlenit se do jedné hodnotící komise soutěže a vyzkoušet tím anglická pravidla. Se španělským kolegou jsme hodnotili dvě z celkem 98 vyhlašovaných kategorií. Nepochybně zajímavá zkušenost, kterou bych rád a v širším týmu zopakoval. Jak bylo výše zmíněno, další čtyři kolegové se věnovali rozhodování při výběru vítězů speciálních cen IPMS CZE – hodnotí se dle přiložených seznamů modelů di nich přihlášených a za každou jsou vybráni tři ocenění modeláři.

Prezentační stůl neměl letos nosné téma, a tak vznikla expozice „co dům dal“ na druhou stranu podpořená novými ubrusy IPMS CZE, bannery v angličtině a němčině a novým osvětlením stolu (odběr elektřiny byl zaplacen v naturáliích kolegům z Belgie).

V neděli po ukončení ceremoniálu vyhlášení speciálních cen bylo možné převzít medaile a certifikáty „Commended“ jednotlivými vítězi kategorií. Hodnocení modelů probíhá podle pravidel, která lze nazvat zkráceným bodováním v kritériích „Kvalita stavby“ (max 40%), Finiš – zde by se dalo připodobnit jako provedení barevné úpravy (max 30%) a Realita nejblíže patina - plastičnost (max 30%) – celkem 100%. Společně se sadou „papírků“ Gold, Silver a Bronze, pak rozhodčí dostávají určitý Stav k 25.11.2019 počet lístků „Commended“ které mohou či nemusí udělit. Tři hlavní ocenění se ale při požadovaném počtu soutěžících udělit musí.

Po ukončení balení soutěžních modelů a prezentačního stánku jsme se přemístili na nocleh do londýnského Felthamu a v pondělí večer na trajekt (s „povinným“ zastavením v plechovém hangáru – tradiční prohlídka francouzských celníků v britském Doveru)) a přes Belgii a Německo zpět do Čech.

Oficiální výprava byla opět v reprezentačních dresech SMČR, dle reakcí byly opět chváleny. Po dobu akce se naštěstí nic výjimečného neudálo, až na počet ocenění, kterým jsme „trhli“ předchozí rok. Jak jsem již uvedl v internetové MF I dnes. Škola českého modelářství – dá li se tak nazvat - , stojí na precizním ztvárnění detailu a tím související shodě se vzorem, a perfektním čistém provedení finiše bez přehnaného stínování. A to jí po právu posunuje na čelní místo ve světě, což se potvrdilo i na letošním Scalemodelworldu. Budiž to příslibem do roku dalšího. Plastikové modelářství je obor, kde se může Česká republika pochlubit světovou úrovní. A to je v kontrastu s jinými problémy této země pocitem hřejivým.

Čeští modeláři - členové IPMS CZE SMČR vybojovali na světové soutěži Scalemodelworld 2019 následující ocenění:

15 zlatých medailí

21 stříbrných medailí

15 bronzových medailí

21 ocenění Commended

6 Speciálních ocenění

Petr Šámal

Předseda KSPlM SMČR

 

Petr Šámal